Skip to main content

Om reiseklubben

FiO Reiseklubben består kun av medarbeidere som frivillig arbeider gratis og uten lønn. Det er det sikkert noen som har vanskelig for å tro på! Man kan for eksempel ringe Reiseklubbens booking 7 dager i uken mellom kl 18.30 og 22.00 og vedkommende arbeider altså uten lønn!

Vi arrangerer kun gruppeturer, men med stor individuell frihet, og hvor du overhodet ikke trenger føle noe gruppepress. Du kan i mange tilfeller selv utvide/redusere turen som du vil! Pga alt dette, kan vi holde unikt lave kostnader og priser, og tilby reiser med høy kvalitet. Gjennom 30 år har reiseklubben aldri fått et berettiget krav om refusjon mot seg, og det er smått unikt for bransjen!

Du kan føle deg trygg med oss, vi har med norsk reiseleder på alle turene våre.

Historie


Reiseklubbens første produserte tilbud var til Finland i 1986 og ble gjennomført med en bybuss fra Oslo Sporveier. Det var 38 personer med på turen og ingen av disse ville kvalitetsmessig kjent igjen reiseklubben anno 2017. Reiseklubben har siden 1986 kontinuerlig og uten avbrudd, tilbudt flere og flere produkt gjennom årene, nesten over hele verden. I 2016 har vi holdt på i 30 år.

De som reiser med oss kommer fra hele landet og ikke bare fra Nord Norge, som mange kanskje tror, og det er mange tusen som gjennom årene har reist med oss. Hele 73% av våre reisende har reist mer enn 1 gang med oss, så noe rett må vi jo gjøre. Vi har status som agentur hos flere leverandører, og egne leverandøravtaler i flere land.

Annet


Reiseklubben blir regnskapsmessig kontrollert av Finnmarkslaget i Oslo og deres revisjon, som er registrert i Brønnøysund registeret. Finnmarkslaget i Oslo og privatpersonen S. Solberg er investorer og andelseiere. Disse har gjennom 25 år aldri tatt utbytte og bygd reiseklubbens økonomi til dagens soliditet. Reiseklubben er ikke med i reisegarantifondet og behøver heller ikke være det så lenge vi er et frivillig samarbeid organisasjoner imellom og når tilbudene først og fremst går til medlemmer og spesielle målgrupper. Alle våre leverandører er derimot med i reisegarantifondet, slik at våre reisende er sikret så optimalt som mulig.

Org. nr.: 984 325 088
Kontonr.: 7878 06 45759